Vessels

Name
IMO
Callsign
Liuhang68General Cargo Ship
170701
Fu-Ning-Ji-04033General Cargo Ship
Wanfengyanghang0139General Cargo Ship
0139
Hua-Fa-177General Cargo Ship
1
11
Zhe-Changxinghuo2865General Cargo Ship
Suyanchenghuo097188General Cargo Ship
YYYY
CALL11
Su-Wu-Xi-You-00031Other Tanker
0
Wanzongyanghuo10322General Cargo Ship
1
23
Ning-Gao-Pen-28General Cargo Ship
0000028
12
Wanliaohang3566Other Tanker
3566
55
Zheqianjianghuo00300General Cargo Ship
Ning-Dong-Hu-685General Cargo Ship
685
170701
Ning-Yang-Hang-305General Cargo Ship
305
25034
1
188
Wanjianghuai5599General Cargo Ship
0
1
1
1386
Wanwuhehuo-1869General Cargo Ship
YYYY
YYYY
WDD4738
WDC8700
1
442
6688
20
1
0
115
AUHX
0
BMGT
1
9V0000
23
000
PLHE
PNBM
5
000
Suhuahang1618General Cargo Ship
1
1
1
1
158
1
1
0000000
6658
1
1
1
170701
1687
170701
601
170701
BTYZ
Xing-Liang-Ji-6989General Cargo Ship
1
Yu-Xinyang-Huo-0335General Cargo Ship
YifengliangyoplpOther Tanker
Su-Huai-Huo-10626General Cargo Ship
909
1
Huili001General Cargo Ship
YYYY
6
Qiao-Ji-0678General Cargo Ship
1
170701
456
0138
60788
000
0
Zhechangxinghuo6383General Cargo Ship
BTKJ
Zhezhujihuo0881General Cargo Ship
Suwuxihuo02339General Cargo Ship
1
60
B
ZKHX
Zheyuechenghuo0658General Cargo Ship
00000
Zheyuechenghuo0318General Cargo Ship
000
Wanhuainanhuo0992General Cargo Ship
086168
1
1
33
YYYY
Brown-Water-ViiGeneral Cargo Ship
WDC3416