Vessels

Name
IMO
Callsign
Shi-Bo-Ke-Du-15Passenger Ship
Yonghao26General Cargo Ship
1234
Zhongda23General Cargo Ship
ZYQD10
BCDN5
1234
Zhong-Da-28General Cargo Ship
63607
128
88
000000
158
Suifuhang98General Cargo Ship
TJADM
Jin-Ye-19General Cargo Ship
456
63607
Yong-Feng-You-1Other Tanker
BCHS
63967
0
GDV
0
0000000
0
DM8W
63607
63486
501
ABCD
088
123
37301
02183
323232
02358
01125
Yuegongbo38General Cargo Ship
560
128
8888888
Wuhushunfeng278General Cargo Ship
3
888
8888888
Zhepugang66General Cargo Ship
ABC
0000000
BKWR4
123
0000
2P
888
CHENGYA