Vessels

Name
IMO
Callsign
2P
63607
8888888
63607
Suifuhang98General Cargo Ship
TJADM
0
88
63486
Jin-Ye-19General Cargo Ship
Yong-Feng-You-1Other Tanker
BCHS
63967
0
CHENGYA
Shi-Bo-Ke-Du-15Passenger Ship
0
128
Yonghao26General Cargo Ship
DM8W
Zhongda23General Cargo Ship
501
Zhepugang66General Cargo Ship
ABC
ABCD
088
123
37301
02183
323232
02358
01125
0000000
Yuegongbo38General Cargo Ship
ZYQD10
560
1234
GDV
123
BKWR4
8888888
3
1234
000000
888
Wuhushunfeng278General Cargo Ship
0000
158
0000000
888
456
Zhong-Da-28General Cargo Ship
63607
128
00
BCDN5