Vessels

Name
IMO
Callsign
152
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
6896
0
WDC2623
6
0000
512
69
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
B
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
9
999
1097
0000
1058
000
6
0380
663
68
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
000
WJH
BTJV
0
0
789
566
365
0
1216
YYYY
BFBC2
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
949
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
YYYY
0
WCY7339
2
96
2327
10
WDH800O
69
8328
0
12
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
9
FT
26
0000000
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
0
56
YYYY
FP
HH
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
2
3
0
WDJ8414
0
30601
YYYY
00000
YYYY
Zheanjihuo1980General Cargo Ship