Schiffe

Name
IMO
Callsign
B
0
YYYY
YYYY
Zheanjihuo1980General Cargo Ship
YYYY
152
0
WDH800O
WDJ8414
FT
0
000
WDC2623
FP
512
0
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
69
789
96
0
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
6896
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
9
999
1097
0000
6
0380
663
68
A2BC2
69
TC9378
YYYY
12
663
2
1216
000
WJH
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
BTJV
0
0
YYV5036
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
566
0
YYYY
BFBC2
949
56
2097
HH
WCY7339
6
365
10
0000
2
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
9
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
26
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
8328
0000000
0
1058
00000
2327
69
3
YYYY
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
30601
001866