Schiffe

Name
IMO
Callsign
0
0
YYYY
FT
B
FP
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
2097
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
WDC2623
0
152
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
WCY7339
001866
0
Zheanjihuo1980General Cargo Ship
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
6
0
9
999
12
6
30601
0000000
1097
1216
56
0000
1058
000
0380
96
3
0
663
68
10
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
6896
000
WJH
2
BTJV
0
0
26
789
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
566
1006
YYYY
365
69
512
688
0000
YYYY
BFBC2
949
2
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
YYV5036
YYYY
WDH800O
HH
00000
WDJ8414
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
2327
8328
0
YYYY
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
69
9