Schiffe

Name
IMO
Callsign
0
FP
HH
B
FT
2097
152
Zheanjihuo1980General Cargo Ship
WDC2623
2327
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
688
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
WCY7339
789
0000000
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
949
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
9
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
12
0
9
999
6
30601
1097
1216
0000
1058
0380
3
663
68
10
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
000
WJH
2
BTJV
0
0
0
1006
AUU5
69
512
0000
YYYY
BFBC2
2
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
0
0
Su-Wu-Xi-Huo-60018General Cargo Ship
000000
0
YYYY
6
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
26
6896
YYYY
365
8328
YYV5036
566
YYYY
00000
69
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
000
56
96
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
001866
0
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
WDJ8414
YYYY
WDK2502