Schiffe

Name
IMO
Callsign
0
FT
B
0
9
0000
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
WDC2623
512
566
0
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
69
96
HH
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
6
6896
23
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
9
999
1097
0000
000
6
0380
663
68
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
2
000
WJH
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
BTJV
0
0
2
2327
BFBC2
56
1216
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
YYYY
WCY7339
YYYY
2097
10
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
8328
0000000
0
0
1058
365
789
YYYY
0
69
3
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
0
WDH800O
1006
YYYY
WDJ8414
30601
001866
26
YYYY
Zheanjihuo1980General Cargo Ship
12
00000
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
YYV5036
949
FP
152