Schiffe

Name
IMO
Callsign
12
Wan-Shuntian-Huo6666General Cargo Ship
FT
WDC2623
512
HH
0
Wanlianshun7777Passenger Ship
0
69
Sulianyunganghuo1386General Cargo Ship
96
Wan-Zhong-Xing-1558General Cargo Ship
6179
6896
23
MinyuGeneral Cargo Ship
YYYY
9
999
1097
0000
000
6
0380
663
68
A2BC2
69
TC9378
YYYY
663
1216
000
WJH
Wan-Yong-An-6168General Cargo Ship
BTJV
0
0
566
2
YYV5036
00000
0
0
YYYY
BFBC2
949
56
2097
26
YYYY
WCY7339
365
10
0
Wan-Hua-Yuan-19General Cargo Ship
6
Wan-Ma-Huo3058ppGeneral Cargo Ship
8328
0000000
0
1058
2
2327
789
YYYY
0
69
3
Wan-Shou-Xian-Tt98General Cargo Ship
1298
0
WDH800O
YYYY
WDJ8414
0000
30601
001866
B
Man-Fa-HaoGeneral Cargo Ship
TSTAISB
9
Wan-Zongyanghuo9996General Cargo Ship
YYYY
Zheanjihuo1980General Cargo Ship
FP
152